De landbouwtruc

Zware klei is vruchtbare grond voor een tuin, park of moestuin, maar is wel lastig te bewerken. Leen een truc uit de landbouw. Als je in het voorjaar wilt gaan planten, spit de grond dan al vóór de winter om in grove kluiten. Met de hand gaat dat het best met een kleispade, die heeft een smaller blad. Klei bevat veel water. Als het gaat vriezen, zet dit uit en breekt het ijs de kluiten in kleinere stukken. Zo krijg je vanzelf mooie rulle grond, die gemakkelijker te bewerken is, en waarin nieuwe planten beter zullen aanslaan.