Rosarium

Tuin- en parkrozen kunnen last hebben van schimmelziektes als meeldauw, sterroetdauw of roest. Veel moderne rassen krijgen deze ziektes niet, omdat ze geselecteerd zijn op resistentie. Als een roos niet resistent is, zie je dat in september-oktober heel goed: het blad zit vol lelijke vlekken of is zelfs al afgevallen, waardoor het onkruid onder de struik vrij spel heeft. Wandel in het najaar eens door een rosarium, dan zie je de verschillen heel goed. Kies liefst gezonde rozen, die zijn langer mooi, en de kweker hoeft geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.