Sierplantenjam

Er zijn veel sierplanten die eetbare vruchtjes produceren in de herfst. Die verkopen ze niet bij de fruitafdeling van de supermarkt, omdat ze voor commerciële teelt te weinig opbrengst geven of een grote pit en weinig vruchtvlees hebben. Sommige zijn rauw niet lekker, maar wel als je ze kookt. Ze leveren bijvoorbeeld heerlijke zelfgemaakte jam op. Dit geldt bijvoorbeeld voor appelbes (Aronia), duindoorn (Hippophae), Japanse sierkwee (Chaenomeles), gele kornoelje (Cornus mas) en olijfwilg (Elaeagnus). Hang als je de vruchtjes wilt oogsten voor jam wel een net over de struik, want vogels lusten de rijpe vruchten ook graag.