Water geven

De laatste jaren valt op dat het in april-mei vaak erg droog weer is. Als je dan veel nieuwe planten in de tuin of openbare ruimte zet, moet je vaak water geven. In het najaar is nieuwe aanplant gemakkelijker te verzorgen. Er valt vaker een bui, de nachten worden langer en ’s ochtends zijn alle planten bedekt met dauw, maar de temperaturen zijn nog hoog genoeg om nieuwe aanplant goed te laten aanslaan. Door aan te planten in het najaar kost het verzorgen van het jonge groen minder werk en scheelt je weer een paar keer lopen met de gieter.